Plakát

školka akce prosinec

Plakát

školka akce prosinec

Jídelníček

školka akce prosinec

 Informace o alergenech

Evropská Unie

Historie školy

Tisk

Historie Základní a Mateřské školy v Suché Lozi

Ve zdejší obci byla zřízena první škola koncem druhé poloviny 18. století. Byla to původně nízká a malá chalupa s 1 učebnou a světničkou pro učitele a nelišila se vůbec od jiných vesnických chatrčí s malými okny a doškovými střechami. Později prý byla opravena a v učebně byla pořízena nová okna. Kolem roku 1840 byla chatrč rozšířena ještě o jednu světničku pro učitele, stěny školy byly zvýšeny a celá budova byla pokryta šindelovou střechou. Až do roku 1890 byla tedy sucholozská škola jen nepatrnou chalupou, lišící se od jiných chalup pouze tím, že nade dveřmi školy byla zavěšena dřevěná tabulka s nápisem: „Nebraňte maličkým jíti ke mně, neboť jejich jest království nebeské!“

Od roku 1872 do roku 1879 byla škola spravována jen výpomocnými učiteli, poněvadž se nikdo ze zkušených učitelů o místo na zdejší škole nehlásil.

                        V roce 1891 byla stará školní chalupa nahrazena novou školní budovou o dvou učebnách. Byla to „horní“ škola. V roku 1892 byla škola přeorganizována z jednotřídky na dvoutřídní. Poněvadž přibývalo školních dětí, byla ve školním roce 1909/1910 zřízena třetí třída. Vyučovalo se však v dosavadních dvou učebnách.

           V roce 1910 byla vystavěna nová (dolní) školní budova – také o 2 třídách – a škola byla přeorganizována na trojtřídní. V této budově byla v roce 1948 otevřena jedna třída mateřské školy. Byla umístěna v jedné učebně dolní školy č. 155. Součástí byla i školní kuchyně, byt pro učitelku a sociální zařízení. U budovy byl školní dvorek a hřiště. V tuto dobu bylo zapsáno 24 pětiletých dětí (ročník 1943) – 12 chlapců a 12 děvčat. Vedením byl pověřen ředitel národní školy Oldřich Liškutín. První učitelkou byla Milada Petrůjová a v roce 1949 byla jmenována ředitelkou. Zajímavostí byl prázdninový žňový útulek, do kterého se přihlásilo 25 dětí. Do mateřské školy docházelo až 58 dětí. Provoz byl dopoledne od 7.00 – 12.00 hod. a odpoledne od 13.00 – 15.00. Na oběd chodily děti domů. Svačinky připravovala školnice a učitelka. Většinou to byl rohlík a mléko nebo čaj, kakao apod.

V březnu roku 1965 byla na budově školy vyměněna všechna okna a dveře. Byla postavena i šatna, která zároveň sloužila jako umývárna. Zároveň byla provedena i fasáda.

V roce 1967 bylo opraveno sociální zařízení, které bylo již nevyhovující.  V tomto roce byla také provedena oprava školní zahrady, která byla doplněna houpačkami, kolotočem, upraveno pískoviště a celá byla oplocena.

V roce 1970 byla do budovy zavedena voda, nainstalovány umyvadla s teplou a studenou vodou. Do šatny dětí byl umístěn dřez na mytí nádobí. V letních měsících byla zrekonstruována střecha budovy. Rok poté bylo ve škole nahrazeno stávající topení v kamnech etážovým topením.

V září 1975 se mateřská škola stala dvojtřídní s celodenním provozem. Byla k ní připojena školní jídelna a kuchyň. Jedna třída mateřské školy byla v dolní budově č. 155 a druhá třída s jídelnou a kuchyní na bytovkách na dolním konci č. 74. Školku navštěvovalo 45 dětí – 20 dětí mladšího věku + 25 dětí staršího věku.

Slavnostní otevření nové budovy se konalo 29. 11. 1980.  (Dnešní Dům s chráněnými byty sv. Anežky České). Toho roku bylo do školy zapsáno 58 dětí. V této budově je také školní jídelna a kuchyně. Postupně se také dokončovala školní zahrada. Školka začala spolupracovat se sloučeným JZD Bánov, které poskytovalo finanční prostředky na hračky, školní pomůcky, zapůjčilo autobus na exkurze a výlety.

V roce 1984 se započalo s rekonstrukcí dolní školy a 1. září 1985 byla slavnostně otevřena základní škola s kapacitou 100 žáků. Škola byla organizována jako čtyřtřídní s počtem žáků 91. 16. května 1986 byla na škole zřízena školní družina.

V roce 1993 byla dobudována zahrada mateřské školy. Od září 1991 se stala mateřská škola opět jednotřídní s počtem 30 dětí.

Dne 8. 11. 1993 se opět stěhuje do menších prostor budovy – bývalá knihovna, dětská poradna a klubovna ČČK, které jsou upraveny pro potřeby dětí. V té době navštěvovalo školku 27 dětí.

1. 1. 2003 se stává MŠ a ZŠ příspěvkovou organizací.

V září 2005 je přestěhována do přízemí základní školy s kapacitou 28 dětí. Zde je také vybudována výdejna jídla. Přesnídávky a svačinky jsou připravovány v této výdejně a oběd je dětem dovážen ze školní jídelny. Protože dětí v mateřské škole přibývalo, byl školní byt zrekonstruován na další třídu mateřské školy. Opět se stává dvojtřídní MŠ  - I. třída (mladší děti) Berušky a II. třída (starší děti) Včeličky s kapacitou 44 dětí. Pracují zde kvalifikované paní učitelky. Provoz je celodenní od 6.30 – 16.00 hod.

Pro pobyt dětí a žáků venku slouží dvorek za školou a školní zahrada za chráněným domem, která je stále doplňována o nové herní prvky. 

 

V dnešní době se základní škola, mateřská škola a školní družina nachází společně v jedné budově na čísle 155.

Náhodné fotky z naší F O T O G A L E R I EZákladní škola a Mateřská škola Suchá Loz, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Suchá Loz 155, 687 53